Přeskočit na navigaci
 

Realitní kancelář - Hypotéka

Hypoteční úvěr

Co je to hypotéční úvěr?
 
Je to dlouhodobý úvěr, kterým můžete financovat jakékoliv potřeby. Musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti.
 
Komu je určen?
 
Je určen fyzickým osobám s trvalým pobytem na území ČR, nebo občanům ČR bez trvalého pobytu na území ČR. Společnou žádost o úvěr mohou předložit maximálně 4 spolužadatelé a maximálně 2 domácnosti.
 
Jaké jsou výhody hypotéčního úvěru?
 
- Rychlé řešení bytové situace
- Minimální nárok na vlastní kapitál
- Možnost rozložení splátek na delší časové období
- Státní podpora a odečet úroků z daňového základu
- Nízká úroková sazba
- Možnost kombinace se stavebním spořením
- Možnost zareagovat na výhodnou nabídku na trhu nemovitostí

Na co lze hypotéční úvěr použít?
 
- Na koupi nemovitosti (rodinný dům, byt v osobním i družstevním vlastnictví, stavební pozemky, chaty, chalupy, rekreační objekty, polyfunkční budovy)
- Na výstavbu nemovitosti, dostavbu nebo přístavbu
- Na rekonstrukci, modernizaci a opravu (údržba) nemovitosti
- Vypořádání dědictví, společného jmění manželů či spoluvlastnického podílu nemovitosti
- Splacení dřívějších úvěrů, které byly prokazatelně použity na investici do     nemovitosti
- Neúčelovou (tzv. americkou) hypotéku lze použít na cokoliv
 
Jak je hypotéční úvěr zajištěn?
 
Hypotéční úvěr musí být vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která se nachází na území ČR a je zapsána do katastru nemovitostí. Zpravidla je touto nemovitostí samotný objekt
(i rozestavěný či kupovaný), na který se hypotéční úvěr použije. V případě financování koupě družstevních bytů, nelze zajistit úvěr družstevním bytem, ale jinou nemovitostí.
 
Čím je omezena výše hypotéčního úvěru?
 
Výše hypotéčního úvěru je limitována hodnotou zastavených nemovitostí a schopností klienta úvěr splácet (jeho bonitou).
 
Jaké jsou lhůty splatnosti hypotéčního úvěru, jaká je úroková sazba?
 
Minimální a maximální doba splatnosti je v rozmezí 5 – 30 let, ne však déle než nad 60 let věku klienta. Úroková sazba je stanovena dle sazebníku jednotlivých bank a závisí na délce fixace úrokové sazby.
 
Jak můžeme hypotéční úvěr čerpat, jak ho lze splácet?
 
Hypotéční úvěr lze čerpat buď postupně po dobu 2,5 let od podpisu smlouvy o hypotéčním úvěru (zejména v případech výstavby nemovitosti), nebo jednorázově (např. v případě financování koupě nemovitosti). Splácení hypotéčních úvěrů lze na základě požadavků klienta stanovit buď konstantními (anuitními) částkami, dále však i progresivně či degresivně.
 
Jak jsou hypotéční úvěry podporovány státem?
 
Bytová výstavba je podporována státem zejména formou příspěvku, tzv. úrokovou dotací.
Tento příspěvek může obdržet každý občan ČR, který splní podmínky pro její získání a požádá o zprostředkování podpory hypoteční banku. Státní podpora hypotečních úvěrů výrazně sníží úrokové zatížení klienta. Státní podpora je vyplácena po dobu prvních 10 let trvání úvěru. Velmi závažným kladným impulsem k rozvoji hypoték bylo rozhodnutí umožňující odpočet úroků od daňového základu u občanů, kteří hypotékou řeší své vlastní bydlení. Výše úroků, odpočitatelných od základu daně, je limitována hranici 300.000,- Kč ročně.
 
Jaké jsou legislativní podmínky poskytnutí státní podpory?

 
- Nařízení vlády č. 244/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů ( 276/1996 Sb., 70/1998 Sb., 226/1999 Sb.), kterým se stanovují podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
- Novela č. 168/1998 Sb., kterou se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
- Nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu
- Nařízení vlády č. 616/2004 Sb., půjčka státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) do částky max. 300tis. Kč.
 
Jak postupovat při realizaci hypotečního úvěru (nutná dokumentace k vyřízení hypotečního úvěru)?
 
Výpis z katastru nemovitostí
Znalecký posudek (vypracován smluvním znalcem banky)
Nabývací titul/y (listina, na základě které nabyl prodávající vlastnické právo k nemovitosti)
Potvrzení o výši příjmu
 Doložení pravidelných měsíčních výdajů (splátky úvěrů a půjček, pojištění, stavební spoření)
 
Stavební spoření
 
Chcete-li koupit byt v osobním vlastnictví, popřípadě nabýt členská práva a povinnosti k družstevnímu bytu z naší nabídky prostřednictvím stavebního spoření, je třeba doložit následující doklady:
           
U bytů družstevních:

kopie nájemní smlouvy
smlouva o smlouvě budoucí o převodu členských práv a povinností s ověřenými podpisy ( smlouvu Vám připraví naše realitní kancelář)
potvrzení o výši příjmu, 3 výplatní lístky všech účastníků (žadatel, spoludlužník, ručitel)
 
U bytů v osobním vlastnictví:

výpis z katastru nemovitostí
nabývací titul (listina na základě které nabyl prodávající vlastnické právo k nemovitosti)
smlouva o budoucí kupní smlouvě (smlouvu Vám připraví naše realitní kancelář)
kupní smlouva (smlouvu Vám připraví naše realitní kancelář)
potvrzení o výši příjmu, výplatní lístky
 
Doporučíme Vám zástupce příslušně stavební spořitelny, který Vás po celou dobu vyřizování bude provázet. Veškeré podklady mu odevzdáte a nejpozději do 8 týdnů od podpisu smlouvy
o smlouvě budoucí by se tato transakce měla ukončit, a to včetně vyplacení finančních
prostředků stavební spořitelnou.
 
Základní informace o stavebním spořením:

     Stavební spoření stát podporuje 15%  z ročně naspořené částky, maximálně však z 20.000,- Kč, tj. každý rok Vám může přispět částkou až 3000,- Kč. Své vklady maximálně výhodně zhodnocujete a současně chráníte proti inflaci. Výnosy ze stavebního spoření jsou osvobozeny od daní, a proto efektivní úroková míra po šesti letech spoření a nečerpání úvěru činí až 7%. Veškeré peníze ze svého účtu, tj. včetně úroků a státních podpor můžete po šesti letech spoření použít jakýmkoliv způsobem a bez omezení.
 
Úvěr získáte za výhodný úrok již od 3,5%.
 
Úroky z úvěrů ze stavebního spoření i z překlenovacích úvěrů můžete odepsat od daňového základu.
 
Splátky úvěru si můžete rozložit libovolným způsobem. Doba splatnosti úvěru je podle zvolené varianty stavebního spoření až na 25 let.
 
Základní zásady pro poskytování překlenovacích úvěrů a úvěrů ze stavebního spoření:

- překlenovací úvěr je už od 0% akontace
- hranice pro zajištění PÚ (tzv. nezajištěné částky) je:
- od 100.000,- Kč včetně do 150. 000,- Kč včetně → 1 ručitel
- nad 150.000,- Kč do 300.000,- Kč včetně → 2 ručitelé
- nad 300.000,- Kč → zástavní právo nemovitostí
- úvěr je účelově určen k pořízení nemovitosti nebo pořízení nemovitosti včetně následné údržby, k financování bytových potřeb účastníka stavebního spoření vymezených v § 6 zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření (u úvěru ze stavebního spoření je doba spoření min. 24 měsíců a naspořená částka 40%).
 
Bytovými potřebami se myslí:  

- získání bytu
- výstavba nebo koupě stavby pro bydlení
- koupě vlastního pozemku za účelem stavby pro bydlení nebo stavebního pozemku, na kterém se nachází stavba pro bydlení, nebo na kterém bude do 4 let postavena stavba pro bydlení
- změna, modernizace a údržba bytu
- modernizace stavby pro bydlení nebo její části, včetně úhrady případného podílu na úpravách společných částí
- stavební úprava nebytového prostoru na byt
- úhrada závazků souvisejících s výše uvedenými účely s vyjímkou pokut a dalších sankcí uložených účastníkovi za porušení jeho povinností při řešení jeho bytových potřeb
 
Pojištění nemovitosti
    
     Pojištění obytných budov a souvisejících staveb je vhodné nejen pro rodinné domky, ale i pro bytové (činžovní) domy, rekreační chaty a navíc pro související stavby, jakými jsou například bazény, skleníky, garáže nebo opěrné zdi a ploty.
 
     Prohlídka místa pojištění a pojišťovaných staveb (kromě vyjímečných případů) není nutná, pojistnou smlouvu můžete proto uzavřít i u přepážky dané pojišťovny.
(c) 2004-2015 PANORAMA Reality, s.r.o.| WebDesign INF, s.r.o.  | Redakční systém iRES | Web Hosting INF-Host